80 (2) pp 161-166

Titel: 
Een update van colibacillose bij kippen
Auteur(s): 
D. PERSOONS, B. CALLENS, J. DEWULF, F. HAESEBROUCK
Samenvatting: 

Colibacillose is een infectieuze ziekte veroorzaakt door aviaire pathogene Escherichia coli (APEC). Het isnog altijd een van de hoofdoorzaken van grote economische verliezen in de pluimvee-industrie. APEC-stammenzouden ook urineweginfecties bij de mens veroorzaken, maar de literatuur hieromtrent is niet eenduidig.Het stijgende voorkomen van antimicrobiële resistentie zorgt voor groeiende problemen bij de behandelingvan de kippen en voor een toenemend risico voor de mens. De nadruk in de bestrijding van colibacillose moetdan ook liggen op de preventie van ziekte-insleep op het pluimveebedrijf met zo weinig mogelijk antibioticumgebruik.

Volledige tekst: 
pp 161-166
Permanente vorming