Permanente vorming

Nederlands

82 (5) pp 299-308

Titel: 
Anorexie en ileus bij konijnen
Auteur(s): 
M. Slabbekoorn, A. Van Caelenberg, K. Hermans
Samenvatting: 
Een konijn is erg gevoelig voor anorexie en ileus. Dit zijn dan ook veel voorkomende ziektetekenen waarmee het dier bij de dierenarts wordt aangeboden. Anorexie en ileus zijn nauw met elkaar verbonden. Anorexie veroorzaakt ileus en ileus veroorzaakt anorexie. Een konijn met deze problemen moet behandeld worden als een spoedgeval. Anorexie leidt bij konijnen, door hun specifiek metabolisme, snel tot hepatische lipidose. Ook enterotoxemie ten gevolge van dysbacteriose kan voorkomen bij anorexie. Het is van groot belang de oorzaak van het probleem vast te stellen. Röntgenfoto’s zijn daarbij onmisbaar. De behandeling varieert naargelang de oorzaak. Het belangrijkste is om stress en pijn te reduceren. Vervolgens moet men proberen het gastro-intestinale stelsel op gang te brengen door vers, vezelrijk voedsel aan te bieden, te dwangvoederen, het abdomen te masseren en eventueel oraal paraffineolie te geven. Indien er geen obstructie aanwezig is, is het aangewezen prokinetica toe te dienen. Chirurgische interventie kan nodig zijn in geval van obstructie. Ondanks de gereserveerde prognose kan mits een vroege diagnose en een juiste behandeling herstel bekomen worden.
Volledige tekst: 
pp 299-308
Permanente vorming

76 (3) 222-224

Titel: 
Hygiënische aspecten bij de introductie van nieuw fokmateriaal op een varkensbedrijf
Auteur(s): 
R. DUCATELLE, F. VAN IMMERSEEL
Samenvatting: 
De moderne selectiebedrijven van fokvarkens hebben meestal een hoge sanitaire status. Toch zijn er hygiënischerisico’s verbonden aan het introduceren van nieuw fokmateriaal op een varkensbedrijf. Aangekochte fokvar -kens kunnen (latent) besmet zijn met een infectieus agens waar op niet gecontroleerd wordt op het bedrijf vanherkomst, of ze kunnen besmet raken met om het even welk infectieus agens tijdens het transport. Aangekochtefokvarkens die een SPF (specified pathogen free) -status of minimal disease status hebben, zijn niet immuun te -gen de infectieuze agentia die op de SPF-lijst staan en kunnen eventueel ernstig ziek worden als ze in contactkomen met één van deze pathogenen op het bedrijf van bestemming. Daar om moeten nieuw aangekochte fokvar -kens bij aankomst in quarantaine gehouden worden. Van tevoren moet de quarantainestal grondig gereinigd enontsmet worden.
Volledige tekst: 
pp 222-224
Permanente vorming

76 (5) 369-372

Titel: 
Risicoanalyse in de Diergeneeskunde
Auteur(s): 
J. DEWULF
Samenvatting: 
Meer en meer wordt de methodologie van risicoanalyse toegepast in de diergeneeskunde en de veterinairevolksgezondheid. Risicoanalyse wordt gebruikt om beslissingen over complexe biologische systemen,met als doel de risico’s voor mens en/of dier te beheersen, te ondersteunen en het beslissingsproces te objectiveren.In de risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van een welomschreven methodologie waarbij ineerste instantie het gevaar en de mogelijke dragers ervan worden geïdentificeerd en een welomschrevenrisicovraag wordt vooropgesteld. Vervolgens wordt het volledige productieproces beschreven en wordt eeninschatting gemaakt van de kans dat iets zou misgaan en ook de consequenties daarvan. Op basis van dezeinformatie worden vervolgens maatregelen opgesteld die moeten toelaten om het risico te beheersen. Entenslotte is er aandacht voor de communicatie omtrent het risico en de maatregelen die genomen moetenworden met alle betrokken partijen.
Volledige tekst: 
pp 369-372
Permanente vorming

76 (6) 448-451

Titel: 
Echografisch onderzoek van de maag bij het paard in de praktijk
Auteur(s): 
G. VAN LOON
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 448-451
Permanente vorming

77 (1) 47-50

Titel: 
TTA of Tibial Tuberosity Advancement – een nieuwe techniek voor de chirurgische behandeling van voorste kruisbandruptuur bij de hond
Auteur(s): 
A. BERGENHUYZEN, Y. SAMOY, B. VAN RYSSEN, D. VAN VYNCKT, G. VERHOEVEN, P. VERLEYEN, K. VERMOTE
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 47-50
Permanente vorming

77 (2) 113-118

Titel: 
Beoordeling en behandeling van valgus- en varusdeviaties bij het veulen
Auteur(s): 
A. MARTENS, T. LEVET, J. SAUNDERS, F. PILLE
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 113-118
Permanente vorming

77 (3) 187-189

Titel: 
Aandachtspunten bij het opsporen van BVDV-dragers
Auteur(s): 
J. LAUREYNS
Samenvatting: 
Het opsporen en elimineren van drager-runderen zijn een zeer belangrijke peiler van de boviene viralediarree (BVD)-controle. Er schuilen in de opsporing verschillende mogelijkheden tot fouten waardoor eenpermanente drager niet of niet tijdig geruimd wordt. Men mag niet te snel besluiten dat er geen permanentedrager meer aanwezig is op het rundveebedrijf. Er kunnen fouten in de opsporing geslopen zijn of er kan nade eradicatie opnieuw virus van buiten het bedrijf binnengebracht zijn.
Volledige tekst: 
pp 187-189
Permanente vorming

77 (4) 269-271

Titel: 
Moleculaire diagnostiek van infectieziekten bij gezelschapsvogels en reptielen
Auteur(s): 
A. MARTEL, F. PASMANS
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 269-271
Permanente vorming

77 (5) 335-341

Titel: 
Verbeterde tumoridentificatie, -prognose en -therapieopvolging met immunohistochemie
Auteur(s): 
K. CHIERS, G. VERCAUTEREN, R. DUCATELLE
Samenvatting: 
Immunohistochemie is een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van specifieke antistoffen om eiwittente visualiseren in histologische weefselsneden. Tijdens de tumorprogressie treden mutaties op die vaakaanleiding geven tot een abnormale expressie van eiwitten. Ze worden geassocieerd met onder andere kwaadaardigheid,een invasief/metastaserend vermogen en de overlevingstijd van de patiënt. Deze “tumormerkers”zijn dan ook onmisbaar geworden in de tumordiagnostiek. Sommige merkers bepalen ook de gevoeligheidvan de tumor voor (chemo)therapie.
Volledige tekst: 
pp 335-341
Permanente vorming

77 (6) 435-441

Titel: 
Diagnosestelling van ovarieel restsyndroom bij hond en kat
Auteur(s): 
A. VAN SOOM, B. VAN GOETHEM, T. RIJSSELAERE
Samenvatting: 
Geen samenvatting
Volledige tekst: 
pp 435-441
Permanente vorming

Pagina's