Permanente vorming

Nederlands

84 (2) pg 110-118

Titel: 
Is stamceltherapie voor orthopedische aandoeningen bij de hond reeds inzetbaar?
Auteur(s): 
E. DE BAKKER, M. DALLAGO, B. VAN RYSSEN, E. MEYER
Volledige tekst: 
pp 110-118
Permanente vorming

84(1) pg 48-54

Titel: 
Atypische myopathie bij het paard
Auteur(s): 
E. PAULUSSEN, B. BROUX, L. LEFÈRE, P. DEPREZ, G. VAN LOON
Samenvatting: 
Atypische myopathie (AM) is een vaak fatale weidemyopathie die snel opkomt in Europa.Uitbraken zijn meestal acuut en onverwacht en het is belangrijk dat dierenartsen eneigenaars weten hoe ze moeten omgaan met de kritieke patiënten van deze aandoening. Erzijn verschillende hypothesen beschreven omtrent de etiologie en pathogenese ervan. In dezereview worden de belangrijkste hypothesen samengevat en enkele behandelingsmogelijkhedenen preventieve maatregelen gesuggereerd. Op dit moment wordt gedacht dat AM ontstaat naopname van esdoornzaden. Deze zaden bevatten hypoglycine A, dat kan leiden tot multipleacyl-CoA dehydrogenasedeficiëntie (MADD). De behandeling is meestal gebaseerd op deklinische symptomen en gaat vaak niet verder dan een ondersteunende therapie. Daarom ligtde nadruk op de preventie van AM. Dit artikel is bedoeld als een praktische ondersteuning voorpaardendierenartsen die te maken krijgen met AM.
Volledige tekst: 
pp 48-54
Permanente vorming

84(1) pg 10-17

Titel: 
Botpathologie bij apen van de Nieuwe en Oude Wereld
Auteur(s): 
F. MOLENBERGHS, K. CHIERS, J. BAKKER, J. LANGERMANS, A. DECOSTERE, J. SAUNDERS, P. CORNILLIE, L. BOSSELER
Samenvatting: 
Primaten worden vaak gebruikt als diermodel in het biomedisch onderzoek wegens hun sterkeovereenkomsten met de mens. Voornamelijk penseelapen (Callithrix jacchus) en resusapen (Macacamulatta) zijn frequent gebruikte apensoorten in het wetenschappelijk onderzoek. In dit artikelwordt een systematisch overzicht gegeven van de belangrijkste botaandoeningen bij primaten.Botaandoeningen kunnen spontaan voorkomen maar ook experimenteel worden geïnduceerdin het kader van onderzoek naar humane ziekten. Een gedegen kennis van deze pathologieënis niet enkel belangrijk om preventieve of therapeutische interventies te onderbouwen bijzowel de aap als de mens, maar draagt ook bij tot een optimale keuze van het diermodel. De,voornamelijk historisch gezien, belangrijkste groep van aandoeningen die hier worden besprokenzijn de metabole aandoeningen, waarbij de nadruk ligt op rachitis/osteomalacie en osteoporose.Congenitale aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen, intoxicaties en deficiënties met effect op hetskelet worden ook besproken. Tenslotte zijn er nog de bottumoren, die weliswaar minder frequentgerapporteerd worden, maar die toch een niet te verwaarlozen groep vormen.
Volledige tekst: 
pp 10-17
Permanente vorming

83(6) pg 321-325

Titel: 
Afname en invriezen van epididymaal hengstensperma
Auteur(s): 
K. ROELS, B. LEEMANS, C. VERVERS, J. GOVAERE, M. HOOGEWIJS, A. VAN SOOM
Samenvatting: 
De extragonadale spermareserves bevinden zich in de epididymis en de vas deferens. Deze spermatozoazijn fertiel en kunnen gebruikt worden in een laatste poging om fertiele spermatozoa van eenterminaal zieke of stervende hengst te bewaren. Epididymides worden verzameld via routinecastratie.Na gekoeld transport van de testikels en de epididymides worden de spermatozoa via retrograde flushingof via de flotatiemethode verzameld. Met een retrograde flushingtechniek wordt er een hogereopbrengst van spermacellen bekomen dan met de flotatiemethode. Epididymale spermatozoa wordeningevroren via standaardprotocollen.
Volledige tekst: 
pp 321-325
Permanente vorming

83(5) pg 263

Titel: 
Boviene sarcosporidiosis of eosinofiele myositis?
Auteur(s): 
L. VANGEEL, K. HOUF, P. GELDHOF, R. DUCATELLE, J. VERCRUYSSE, K. CHIERS
Samenvatting: 
Tijdens de post-mortemkeuring en het versnijden van een rund worden grijsgroene ovalespierletsels vaak als sarcosporidiosis bestempeld, terwijl de morfologische diagnose bovieneeosinofiele myositis is. Deze verwarring in terminologie kan niet alleen financiële implicatieshebben, maar leidt ook tot het invoeren van incorrecte gegevens in Europese databanken. Ditartikel vat de huidige kennis samen omtrent Sarcocystis en boviene eosinofiele myositis bij hetrund, als pleidooi voor een correct gebruik van de terminologie.
Volledige tekst: 
pp 263-267
Permanente vorming

83(4) 193-201

Titel: 
Castratie bij het paard: technieken en complicaties
Auteur(s): 
A. MARTENS, T. VAN BERGEN
Volledige tekst: 
pp 193-201
Permanente vorming

83 (3) 133-142

Titel: 
Pericardiale effusie bij de hond
Auteur(s): 
L. Vlerick, V. Bavegems, M. De Ridder, P. Smets, H. de Rooster
Samenvatting: 
   
Volledige tekst: 
pp 133-142
Permanente vorming

2014 (2) 91-96

Titel: 
Elleboogaandoeningen bij de volwassen hond
Auteur(s): 
B. VAN RYSSEN
Volledige tekst: 
pp 91-96
Permanente vorming

82 (6) pp 363-369

Titel: 
Vaginale cytologie bij de teef: een miskende techniek?
Auteur(s): 
E. Wydooghe, A. Van Soom, T. Rijsselaere
Samenvatting: 
Vaginale cytologie bij de teef is gemakkelijk uit te voeren in de praktijk, de staalname is vrij eenvoudig en het is een relatief goedkope techniek met vele toepassingsmogelijkheden. Doordat de resultaten bovendien snel beschikbaar zijn, kan het praktijkdierenartsen helpen bij het beoordelen en het opvolgen van het cyclusstadium van een teef. Vaginale cytologie kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals het voorspellen van het exacte partustijdstip, het bevestigen van een (ongewenste) dekking en het vaststellen van vaginitis, verlengde loopsheid, ovarieel restsyndroom, problemen post partum of vaginale neoplasie. Het optimale moment van dekking of inseminatie kan niet met vaginale cytologie bepaald worden en dient te worden uitgevoerd door middel van vaginoscopie en/of progesteronbepaling. 
Volledige tekst: 
pp 363-369
Permanente vorming

82 (5) pp 299-308

Titel: 
Anorexie en ileus bij konijnen
Auteur(s): 
M. Slabbekoorn, A. Van Caelenberg, K. Hermans
Samenvatting: 
Een konijn is erg gevoelig voor anorexie en ileus. Dit zijn dan ook veel voorkomende ziektetekenen waarmee het dier bij de dierenarts wordt aangeboden. Anorexie en ileus zijn nauw met elkaar verbonden. Anorexie veroorzaakt ileus en ileus veroorzaakt anorexie. Een konijn met deze problemen moet behandeld worden als een spoedgeval. Anorexie leidt bij konijnen, door hun specifiek metabolisme, snel tot hepatische lipidose. Ook enterotoxemie ten gevolge van dysbacteriose kan voorkomen bij anorexie. Het is van groot belang de oorzaak van het probleem vast te stellen. Röntgenfoto’s zijn daarbij onmisbaar. De behandeling varieert naargelang de oorzaak. Het belangrijkste is om stress en pijn te reduceren. Vervolgens moet men proberen het gastro-intestinale stelsel op gang te brengen door vers, vezelrijk voedsel aan te bieden, te dwangvoederen, het abdomen te masseren en eventueel oraal paraffineolie te geven. Indien er geen obstructie aanwezig is, is het aangewezen prokinetica toe te dienen. Chirurgische interventie kan nodig zijn in geval van obstructie. Ondanks de gereserveerde prognose kan mits een vroege diagnose en een juiste behandeling herstel bekomen worden.
Volledige tekst: 
pp 299-308
Permanente vorming

Pagina's