Overzichtsartikel(en)

Nederlands

69 (5) 311-316

Titel: 
Trichinellose in België en Europa: een stand van zaken
Auteur(s): 
S. GEERTS, F. VERCAMMEN
pp 311-316
Overzichtsartikel(en)

69 (5) 298-310

Titel: 
Scintigrafie in de diergeneeskunde in het spoor van de humane toepassing
Auteur(s): 
K. PEREMANS, R. DIERCKX, F. VERSCHOOTEN, P. DE BONDT, G. SLEGERS, H. VAN BREE
pp 298-310
Overzichtsartikel(en)

69 (6) 445-457

Titel: 
Houden van "bijzondere dieren" en "bijzondere dieren" houden
Auteur(s): 
A. DECOSTERE
pp 445-457
Overzichtsartikel(en)

69 (6) 422-430

Titel: 
Nieuwe ontwikkelingen in de cryopreservatie van embryo's bij grote huisdieren
Auteur(s): 
A. VAN SOOM, V. DE BACKER, A. DE KRUIF
pp 422-430
Overzichtsartikel(en)

69 (6) 412-421

Titel: 
Bèta-glucanen als immunostimulantia en als adjuvantia
Auteur(s): 
S. VANCAENEGHEM, E. COX, P. DEPREZ, S. ARNOUTS, B. M. GODDEERIS
pp 412-421
Overzichtsartikel(en)

70 (3) 197-203

Titel: 
Caniene herpesvirus infecties
Auteur(s): 
S. VAN GUCHT, H. NAUWYNCK, M. PENSAERT
pp 197-203
Overzichtsartikel(en)

70 (3) 188-196

Titel: 
Behandelingsmethoden van luchtzakmycose bij het paard
Auteur(s): 
L. ARNAERTS, M. STEENHAUT, A. MARTENS
pp 188-196
Overzichtsartikel(en)

70 (3) 180-187

Titel: 
Het somatisch celgetal van de melk: een diagnostish middel om mastitis op te sporen?
Auteur(s): 
H. LAEVENS, H. DELUYKER, G. OPSOMER, S. DEVLIEGHER, A. DE KRUIF
pp 180-187
Overzichtsartikel(en)

70 (3) 172-179

Titel: 
Veterinair gebruikte bèta-lactam antibiotica: activiteit en resistentie
Auteur(s): 
P. BUTAYE, L. DEVRIESE, F. HAESEBROUCK
pp 172-179
Overzichtsartikel(en)

70 (3) 162-171

Titel: 
De lymfocyten van het varken, meer dan alleen maar helper T-cellen, cytotoxische T-cellen en B-cellen
Auteur(s): 
W. VAN DEN BROECK, E. COX, B. M. GODDEERIS
pp 162-171
Overzichtsartikel(en)

Pagina's