Overzichtsartikel(en)

Nederlands

82 (5) pp 265-272

Titel: 
De invloed van geluidspollutie op zeezoogdieren
Auteur(s): 
M. Doom, P. Cornillie, I. Gielen, J. Haelters
Samenvatting: 
Miljoenen jaren geleden migreerden de voorouders van de huidige walvissen (Cetacea) van zee naar land. Deze evolutionaire gebeurtenis vergde ingrijpende morfologische aanpassingen. Voorpoten veranderden in flippers, achterpoten werden rudimentair en de neusgaten verplaatsten zich naar dorsaal op de schedel om als spuitgat te fungeren. Ook de zintuigen ondergingen drastische adaptaties. Gezien het zicht op grote diepte en in troebel water zeer beperkt is, rekenen walvissen op andere zintuigen dan het zicht om te navigeren, foerageren, jagen, communiceren met soortgenoten, etc. De productie en perceptie van geluidsgolven werden cruciaal voor het voortbestaan van deze wonderbaarlijke schepselen van de zee. Sommige soorten ontwikkelden zelfs echolocatie, gebaseerd op de natuurkundige principes van de geluidsleer, als bijkomend hulpmiddel om obstakels onder water te lokaliseren. Het spreekt voor zich dat elke verstoring van het gehoormechanisme levensbedreigend kan zijn voor deze dieren. Onderzoek naar het effect van geluidspollutie door menselijke activiteit op het mariene leven vraagt een multidisciplinaire aanpak. Een accurate berichtgeving van deze onderzoeksresultaten aan de beleidsmakers is cruciaal om de meest kwetsbare walvisachtigen te beschermen.
Volledige tekst: 
pp 265-272
Overzichtsartikel(en)

82 (5) pp 259-264

Titel: 
Staphylococcus hyicus-infecties bij varkens
Auteur(s): 
D. Maes, T. Vandersmissen, E. de Jong, F. Boyen, F. Haesebrouck
Samenvatting: 
Staphylococcus hyicus is het oorzakelijke agens van exsudatieve epidermitis, een belangrijke huidziekte bij varkens. Bij de klassieke vorm zijn algemene dermatitis en epidermitis zonder jeuk aanwezig waarbij dehydratatie en sterfte kunnen optreden. Deze vorm komt vooral voor bij dieren jonger dan acht weken. Gelokaliseerde vormen, waarbij voornamelijk de oortoppen, de kop, de flanken of overige extremiteiten aangetast zijn, komen ook voor maar dan vooral bij dieren ouder dan zes weken. De door de kiem geproduceerde toxines zijn samen met andere predisponerende factoren die huidbeschadigingen kunnen veroorzaken, belangrijk om klinische symptomen te veroorzaken. De klinische symptomen en letsels zijn karakteristiek maar om de diagnose te bevestigen, is een isolatie van de kiem uit de letsels noodzakelijk. De behandeling bestaat uit vochttherapie, het topicale gebruik van antiseptica en het toedienen van antimicrobiële middelen. De preventie berust op het voorkomen van huidletsels, het optimaliseren van de huisvesting, het stalklimaat en de voeding en het toepassen van een goede reiniging en stalhygiëne om de infectiedruk te verlagen.
Volledige tekst: 
pp 259-264
Overzichtsartikel(en)

69 (1) 20-23

Titel: 
Corticosteroïd-responsieve meningitis-arteriitis bij de hond
Auteur(s): 
F. VERDONCK, L. VAN HAM, E. COX
pp 20-23
Overzichtsartikel(en)

69 (1) 13-19

Titel: 
Moleculaire chaperonnes: opplooimachines voor naïeve proteïnen
Auteur(s): 
R. HEYNEMAN, R. VERCAUTEREN
pp 13-19
Overzichtsartikel(en)

69 (2) 101-107

Titel: 
Enzoötische pneumonie bij varkens - deel 2: behandeling en controle
Auteur(s): 
D. MAES, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
pp 101-107
Overzichtsartikel(en)

69 (2) 94-100

Titel: 
Enzoötische pneumonie bij varkens - Deel 1: de ziekte
Auteur(s): 
D. MAES, M. VERDONCK, A. DE KRUIF
pp 94-100
Overzichtsartikel(en)

69 (2) 87-93

Titel: 
Luchtzakmycose bij het paard
Auteur(s): 
L. ARNAERTS, M. STEENHAUT
pp 87-93
Overzichtsartikel(en)

69 (2) 80-86

Titel: 
Diepe pyodermie bij de Duitse Herder
Auteur(s): 
G. VAN DE WALLE
pp 80-86
Overzichtsartikel(en)

69 (3) 181-189

Titel: 
Endometritis bij de merrie
Auteur(s): 
P. VERVAET, O. ASPESLAGH, S. VAN DESSEL, A. DE KRUIF
pp 181-189
Overzichtsartikel(en)

69 (3) 175-180

Titel: 
Het belang van aangepaste dieetmaatregelen na sterilisatie en castratie bij de kat
Auteur(s): 
M. Hesta, J. Debraekeleer, G.P.J. Janssens, R. De Wilde
pp 175-180
Overzichtsartikel(en)

Pagina's